intro

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY - KE KOUPI VOZU OBECNĚ

Čím mám začít koupi ojetého vozu?

Prvním krokem by měl být výběr obchodního partnera. Vycházejte ze zkušeností vašich přátel a známých nebo z veřejných referencí, které můžete dohledat na internetu. Vybírejte i se zřetelem na to, abyste se měli kam obrátit v případě, že ve spojitosti s pořízeným ojetým vozem nastanou nějaké potíže. Mezi spolehlivé obchodní partnery patří zejména importéři nových vozů s jejich značkovými programy pro prodej ojetých vozů, jedním takovým je i program Das WeltAuto.

Co mám u ojetého vozu kontrolovat?

Začněte vždy jednoznačně kontrolou všech dokladů. Nechte si předložit veškeré doklady k vozidlu a porovnejte je se skutečností. Především překontrolujte tzv. identifikátory - zejména VIN kód. U automobilů vyrobených do září 2001 ověřte také číslo motoru (u mladších vozidel už se číslo motoru neuvádí). Pokud má vůz i další identifikátory (např. číslovaná skla), rovněž je prověřte. Součástí kontroly by měla být i technická kontrola a měření emisí - konkrétně to, zda automobil prošel kontrolou a kdy je její další termín.

Na co si mám dát při koupi ojetého vozu pozor?

Mezi nejčastější rizika spojená s koupí ojetého vozu patří stočený tachometr, nepravdivé informace o technickém stavu, vůz mohl být bouraný, na vůz se mohou vztahovat práva třetích osob, vozidlo může být kradené. I z tohoto důvodu doporučujeme vybrat si vůz v programu Das WeltAuto, jehož prodejci díky interním systémům koncernu Volkswagen a díky spolupráci se společností Cebia dokáží tato rizika eliminovat. Navíc i v případě, kdy by i přes všechna pečlivá prověření s vozem z programu Das WeltAuto došlo k nějakému problému, máte kam se obrátit se svou reklamací. Pokud i tak se rozhodnete koupit vůz v běžném neznačkovém bazaru nebo od soukromé osoby na inzerát, doporučujeme Vám využít placenou službu společnosti Cebia na prověření vozu.

Jak nekoupit vůz, na který se vztahují práva třetích osob?

Na ojeté vozy se mohou vztahovat práva třetích osob - mohou být například předmětem zástavy anebo pořízená na leasing. Abyste se nestali obětí např. leasingového podvodu, je vhodné zjistit, zda na vybraný vůz nejsou žádná práva cizích osob vázána. Některá snadno zjistíte z technického průkazu (vozidlo je pořízeno na leasing), ale na některá práva přijde pouze odborník. Při koupi vozu přes inzerát se proto nikdy zcela nevyvarujete rizika. U vozů prodávaných v síti Das WeltAuto za vás prověří jejich historii a původ naši prodejci a proto nejste tomuto riziku vystaveni.

Jak nekoupit kradený vůz?

Bez odborníků a specializovaných agentur se při koupi vozu přes inzerát nikdy zcela nevyvarujete tohoto rizika. Vždy se však vyplatí zjistit, odkud vozidlo pochází, tedy zjistit původ automobilu. Pokud je vůz individuálně dovezený z ciziny, snižuje se možnost určit jeho skutečnou historii. To bývá často i důvod toho, proč se vozidlo vyváží a neprodává se přímo v zemi svého původu, kde by za něj prodávající vzhledem k jeho stavu a historii získal mnohem menší částku. Samozřejmě ne všechny vozy dovezené ze zahraničí musí mít nutně stočený tachometr nebo být kradené, avšak pravděpodobnost toho, že jde o původně nabourané vozidlo nebo vozidlo odcizené původnímu majiteli, je zde mnohem vyšší. Proto je vhodnější kupovat ojeté vozy, které byly jako nové prodány v České republice a jejichž původ snadno zjistíte z technického průkazu nebo pomocí placených služeb.

Jak zjistit historii vozu?

Jak jsme již uvedli výše, u vozů dovezených ze zahraničí je možnost zjistit jejich původ i skutečný stav velmi omezená, protože kontrolní systémy jednotlivých zemí mezi sebou nejsou propojeny. U vozů s českým původem existuje několik možností. Můžete využít placené služby společnosti Cebia a vozidlo si před jeho koupí prověřit v jejich systému. Ke kontrole můžete využít i servisní knížku, která je vždy dokladem o tom, v jakém je vozidlo stavu a jak o něj předchozí majitel pečoval. V případě zájmu o určitý vůz, vždy trvejte na jejím předložení. Pokud Vám nebude předložena, může to být signál, že něco není v pořádku - vůz například nebyl pravidelně servisován, nebo byl bouraný, což vám prodejce v běžném autobazaru nebo soukromá osoba nebude mít zájem prozradit.

Jak poznám, že vůz byl bouraný?

Obzvláště pečlivě sledujte místa, která často podléhají korozi - prahy, blatníky, páté dveře apod. Je vhodné užít přitom trochu síly, protože někdy jsou inkriminovaná místa opravená nepříliš pečlivě a je jen otázkou času, kdy se problém objeví znovu. Zbystřete pozornost v případech, že jsou často korodující části překryté čerstvým nátěrem nebo plastovými lemy. Při laickém zkoumání vozu se sledují spáry mezi jednotlivými komponenty na karosérii a mnohé prozradí i odstíny laku. Využít také můžete služeb odborných firem, které se zabývají kontrolou vozů např. měřením síly laku na vozech speciálním diagnostickým přístrojem. Díky tomu jsou vám tito odborníci schopni pomoci odhalit bouraný vůz i přesto, že byste to jako laik neměli šanci sami zjistit.

Má smysl prozkoumávat podvozek?

Samozřejmě - nejlepší je vůz zvednout a podvozek pořádně zkontrolovat. Důraz klaďte na korozi podlahy a na výfuk, který často reziví. Rovněž na větší olejové netěsnosti, nerovnoměrně sjeté pneumatiky a vady náprav nejlépe přijdete, když automobil zvednete na zvedáku.

Na co dávat důraz při zkušební jízdě?

Kupujete - li ojetý vůz, vždy byste měli dostat možnost vyzkoušet jeho jízdní vlastnosti během testovací jízdy. Při jízdě se nebojte víc sešlápnout plyn a chtít po vozidlu víc, než v běžném provozu. Všímejte si, zda automobil drží stopu, jak se chová v prudkých zatáčkách, zda brzdí souměrně, jaký zvuk má motor a zda neslyšíte zvýšenou hlučnost či klepání od podvozku.

Je třeba uzavřít kupní smlouvu?

Bez řádně sepsané kupní smlouvy ojeté vozidlo nikdy nekupujte. Jen smlouva je totiž nástrojem, s jehož pomocí máte v případě potíží šanci domoci se svých práv. Automobil musí být ve smlouvě přesně specifikován (identifikátory, počet najetých kilometrů, stáří apod.). Mělo by v ní být uvedeno, že na voze nejsou práva dalších osob. Další náležitosti dobré smlouvy jsou podrobnosti o STK a emisích, počtu klíčů předávaných k vozu apod. V optimálním případě by měl být součástí smlouvy také zápis o technickém stavu vozidla, ve kterém jsou uvedené veškeré závady. Vzory toho, jak má správná kupní smlouva na ojeté vozidlo vypadat, naleznete např. na internetu.

Co znamená pořízení vozu na úvěr?

Úvěr na auto představuje pořízení vozu formou splácení určité části ceny automobilu v pravidelných měsíčních splátkách. Podstatnou výhodou úvěru na auto pro firmy a podnikatele, kteří jsou plátci DPH, je možnost nárokování hodnoty DPH najednou z celé pořizovací ceny vozu. Pravidelné splátky úvěru na auto jsou hrazeny na základě splátkového kalendáře, který obdrží klient při podpisu smlouvy úvěru na auto. Jednou z podmínek je u fyzické osoby (žadatele) dosažení minimálního věku 18 let, dále pak platné doklady totožnosti a platné povolení k pobytu v ČR u cizích státních příslušníků.

Co je finanční leasing automobilu?

Leasing automobilu je finanční pronájem s následnou koupí vozu. Klient - leasingový nájemce - tak užívá automobil, za který platí nájemné = leasingové splátky. Po ukončení této leasingové smlouvy přechází vlastnictví automobilu od leasingové společnosti na klienta. Leasingový vztah končí a klient zůstává majitelem svého vozu.

Co je operativní leasing?

Operativní leasing automobilů je podobný klasickému pronájmu, kdy klient nemá v úmyslu získat automobil do vlastnictví. Doba pronájmu bývá kratší než ekonomická životnost automobilu a po skončení leasingové smlouvy vrací klient automobil zpět finanční společnosti.

Co je zajišťovací převod práva?

Zajišťovací převod práva je možnost převedení vlastnictví předmětu, který je splácen dlužníkem formou úvěru, z dlužníka ve prospěch věřitele. Věřitel může tohoto práva využít např. v případě, že dlužník neplní své povinnosti a nesplácí řádně uzavřený úvěr. Věřitel může tímto způsobem zajistit předmět financování pro jeho následný prodej a pokrýt tak případné nesplněné závazky dlužníka.

Co je vinkulace havarijního pojištění?

Vinkulace havarijního pojištění znamená, že výplata pojistného plnění je vázána na předem dohodnuté podmínky. V případě, že dlužník neplní své povinnosti a vozidlo řádně nesplácí, má věřitel (= finanční společnost) nástroj, pomocí kterého může zablokovat výplatu pojistného plnění. V případě financování vozidla formou finančního leasingu je vždy vyžadováno sjednání havarijního pojištění. Majitelem vozu je po celou dobu splácení finanční společnost a právě tato společnost obdrží v případě vzniku pojistné události pojistné plnění. A k tomu slouží vinkulace – pojistná smlouva se při sjednání tzv. vinkuluje ve prospěch finanční společnosti.

Co je zástavní právo?

Zástavní právo představuje způsob zajištění dluhu pro případ, že dlužník nebude dluh řádně splácet. Dává věřiteli možnost zpeněžit předmět zástavy (např. vozidlo) a získat tak výtěžek k pokrytí dlužné částky.

Pro správné fungování těchto stránek ukládáme cookies.


VW
~
Seat
~
VW užitkové
~