Sportovní klub Motorlet

Nejen prací je člověk živ a sport je důležitá součást našeho života. Přivést ke sportu člověka již od dětství a vyhnout se tak jeho sklouznutí ze správné cesty, například k drogám, si vytyčil jako cíl sportovní klub Motorlet. S touto myšlenou se auto-plus ztotožňuje a tak podpořila mužstvo mladých fotbalistů, kteří si za poskytnutou finanční podporu pořídili nové dresy. auto-plus spolupracuje s Motorletem již 6 rokem, za tuto dobu je již mnoho vychovaných sportovců.

obrazek

O klubu

První kroužek kopané byl v Jinonicích – Butovicích založen již 14. září, roku 1912. O rok později vznikl klub, který nesl název SK Butovice. V pozdějších letech byl přejmenován na SK Praha XVII.
Kopaná v Jinonicích prožívala za první republiky těžké doby. Po osvobození naší vlasti v roce 1945 začalo být i jinonické kopané lépe. Rok 1948 výrazně změnil činnost nejen tohoto oddílu, ale změnila se celá organizace kopané tím, že sjednocená tělovýchova přinesla do kopané kolektivní řízení. Tehdy se začaly projevovat i výraznější úspěchy v našem oddíle. Dochází ke sloučení SK Walter, SK Praha XVII a Viktorky Jinonice. Od tohoto sloučení má oddíl nový název, a to Sokol Šverma Jinonice.

V roce 1952 dochází ke konečné změně názvu, a to na Spartak Motorlet. V tomto roce již v oddíle působí hráči zvučných jmen. V pozdějším období oddíl bojoval o postup do II. ligy. Na základě organizovaného řízení, stanov a usnesení I. sjezdu ČSTV je oddíl i systematicky řízen výborem TJ Motorlet Praha.
Největšího úspěchu dosáhl oddíl v roce 1963–64, kdy byl příslušníkem nejvyšší soutěže v kopané, 1. ligy. Po jednoročním působení v této soutěži však sestoupil až do divize, kde působí dosud.

V současné době v klubu působí 400 fotbalistů a z toho navštěvuje hodiny kopané 350 dětí. Mladí fotbalisté začínají již od svých 6 let a sdružují se celkem do 17 mládežnických družstev. Ty působí v nejvyšších soutěžích, které jsou řízené Českou fotbalovou asociací.

———

Pro správné fungování těchto stránek ukládáme cookies.


VW
~
Seat
~
VW užitkové
~